Biluthyrning

Att hyra bil hos oss på ARN Biluthyrning är enkelt och smidigt. Vi ser alltid till att göra det så lätt som möjligt för dig som kund att hyra bil.

Så här bokar du

  1. Fyll i bokningsformuläret
  2. Betala online eller betala på plats när du hämtar ut bilen. OBS! Betalar du online måste du ta med samma betalkort när hyrbilen hämtas ut, och namnet på betalkortet och den som hyr bilen måste vara detsamma.
  3. Bekräftelse skickas till din mejl.
  4. Vi hämtar upp dig vid terminalen på dagen för uthyrningen och kör dig till vår parkering.

Hämta din hyrbil

Kommer du med flyg fyller du i ditt flightnummer i bokningsformuläret, då hämtar vi upp dig i rätt tid från terminalen du kommer till. Anländer du på något annat sätt kan du ringa oss en kvart innan ankomst så hämtar vi upp dig från passande plats.

På uthyrningsdagen går vi tillsammans igenom bilen för att se över eventuella befintliga skador och går igenom viktig information. Samma genomgång görs när bilen lämnas tillbaka för att se att inga nya skador har uppkommit och för att kontrollera att bilen lämnas tillbaka tankad och i gott övrigt skick.

Betalning för hyrbil

Du betalar för hyrbilen när du bokar på hemsidan alternativt på plats när du hämtar ut din bokade hyrbil. Observera att om du betalar online, direkt när du bokar hyrbilen, måste du ta med samma betalkort när du hämtar ut bilen.

Återlämning av hyrbil

Återlämning av hyrbilen görs genom att du kommer tillbaka till vår parkering vid Arlanda. Vårt kontor är bemannat dygnet runt och du kan lämna tillbaka bilen både dag, kväll och natt. Vid återlämning går vi igenom bilen igen, precis som vid starten för uthyrningen, för att kolla att inga nya skador har upp kommit. Om du valt att lämna tillbaka bilen fulltankad kontrollerar vi också att tanken är full.

Avbokning

Vid en bokning har du rätt att ångra dig fram till midnatt två dagar innan datumet för uthyrningen, utan någon kostnad. Avbokar du uthyrningen senare än vid midnatt två dagar innan uthyrningen ska starta utgår en avbokningsavgift på 500 SEK plus en administrationsavgift på 150 SEK, totalt 650 SEK (eller motsvarande belopp i annan valuta).

Försäkringsinfo ARN Biluthyrning

BSF (BasFörsäkring) – självrisk på 8500 kr

Självriskreduceringen reducerar hyrespersonens kostnad vid skada på fordonet vid följande moment: vagnskada, trafikskada (tredje part), brandskada, glasskada, rättsskydd, bärgning och räddning så länge skadan inte uppkommit vid bedrägeri, stöld eller stöldförsök. Självrisken framgår av Allmänna villkor – hyresavtal.

Skada skall alltid anmälas omgående till ARN Biluthyrning. För att självriskreducering skall gälla krävs att personen som hyrt fordonet fyller i, undertecknar och överlämnar en skadeblankett till ARN Biluthyrning.

SRE (SjälvRiskEliminering) – ingen självrisk

SRE eliminerar självrisken till 0 kr på samtliga skademoment vid skada på fordonet så länge skadan inte uppkommit vid bedrägeri eller vid stöld med nyckel. Självriskeliminering kan ej tecknas utan att BSF har tecknats. All info om självrisk hittar du i ARN Biluthyrnings villkor för biluthyrning.

Skada skall alltid anmälas omgående till ARN Biluthyrning. För att självriskelimineringen skall gälla krävs att personen som hyrt fordonet fyller i, undertecknar och överlämnar en skadeblankett till ARN Biluthyrning.

Undantag och skyldigheter

Försäkringen gäller inte för:

  • extra hyrd utrustning, skador som orsakats av vårdslöshet eller oaktsamhet t.ex. slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage, rökning och liknande, skador som beror på bränslestopp eller tankning av felaktigt bränsle, om fordonet stjäls med nyckel eller om hyresmannen inte kan återlämna fordonets nycklar.

Hyrestagares skyldigheter:

  • att vid skadefall omedelbart lämna skadeanmälan till uthyraren. Vid parkeringsskador, smitning, stöld eller djurkollision göra polisanmälan och om möjligt tillhandahålla vittnesuppgifter.
  • om kunden glömmer bort att lämna tillbaka nycklarna till bilen kommer ARN Biluthyrning att debitera för bilens outnyttjade dagar.
  • om förare under 25 år orsakar skada tillkommer en självrisk om 2 000 kr.
  • för minibussar och skåpbilar tillkommer 1 500 kr per skada och skademoment.
  • om du är under 25 år läggs det även på 100 kr automatiskt i biluthyrningspriset.